กรมที่ดิน

ภาพการตรวจสอบคุณสมบัติ และประสิทธิภาพการทำงาน Total station ยี่ห้อ SOUTH2565

ส่ง Total Station ยี่ห้อ SOUTH รุ่น NTS-332R10  200ชุด

(SOUTH  Total Station / NTS-332R10 200sets from Department Of Lands, Thailand)