วิทยาลัยเทคนิค-แข่งขันทักษะ

การแข่งขันทักษะ ของวิทยาลัยเทคนิคระดับภาค – ระดับประเทศ โดยใช้กล้องสำรวจยี่ห้อ SOUTH


บริษัทกิจวิสัย จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลืองานด้านสังคม โดยจะมีการจัด อบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องสำรวจ เทคโนโลยีสำรวจ ให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆทั่วประเทศ รวมถึง องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และหน่วยงานราชการต่างๆ  อบรมการใช้งานกล้องสำรวจ ให้กับนักศึกษา สถาบันต่าง ๆ 


 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์