ผลิตภัณฑ์ของเรา

ตะแกรงทดสอบ Sieve (B-040) - Gilson

เทปไฟเบอร์ 50ม. (Neo50M)

Tribrach with adapter

เสาสัญญาณแบบสั้น QT0822D

สายดาวน์โหลด L997Y

ปากกา - X11Pro

ที่ชาร์จแบตเตอรี่ RTK

ข้อต่อสั้น

แผ่นเพรท (Plate)

ที่จับ Controller TF80

ที่จับ Controller TF9

สายเชื่อมต่อ Battery LE52X

เครื่องเจาะคอนกรีตเครื่องยนต์ HONDA

เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน CCH-450 (SAKARI)

เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน CCH-400

เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน CCH-400H (HONDA)

เครื่องตัดคอนกรีตเบนซิน CCH-450H (HONDA)

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 2000kN (KC-200) ไทย

ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G-040)

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (Hand Auger)

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบมือหมุน (T001)

TY02 ดวงปริซึม (Prism)

Hydrometer (GL-28)

Tape Meter (GL-27)

Pipette (GL-26)

Heat-Resistant Gloves (GL-25)

Wash Bottle (GL-24)

Mixing Bowl (GL-22)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์