ผลิตภัณฑ์ของเรา

Sieve Shaker (B-041T) ไทย

Sieve - YF (B-040)

SIEVE (B-040) - ALFA

เครื่องเขย่า Sieve Shaker (B-041) Alfa

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ดูผลิตภัณฑ์

ตะแกรงทดสอบ Civit (B-040) มีใบเซอร์

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 3000 กิโลนิวตัน (B001-3000T) ไทย

ชุดทดสอบวีบี (Vebe Consistometer) B-130

ชุดทดสอบหาค่าปริมาณอากาศในคอนกรีต (Air meter) B-320

แบบหล่อคอนกรีต (C-15)

Concrete Test Hammer C-380

CONCRETE FLOW TABLE (B-024)

Slump Test ชุดทดสอบหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต (B-020)

แบบหล่อทรงกระบอก (C-30)

ชุดทดสอบสัดส่วนการอัดแน่นของคอนกรีต (Compacting Factor) B-185

Kelly ball (B-022) ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี่

Sieve (B-040) - Humboldt

เครื่องกดคอนกรีตหน้าจอ Touch screen - Alfa (B001)

B-304 CONCRETE POCKET PENETROMETER – Pen-Type

Air meter ชุดทดสอบหาค่าปริมาณอากาศในซีเมนต์ (B-320B)

แบบหล่อคอนกรีต (B-011X)

B-135 Concrete Mortar Penetrometer

Unit Weight ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต BAK

B-110 ชุดตรวจสอบหาค่ากำลังอัดคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

B-110/D/P ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายแบบดิจิตอล NDT

B-250 CRACK DETECTION MICROSCOPE

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ขนาด 300kn (30ตัน)

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ขนาด 1000kn (100ตัน)

เครื่องกดคอนกรีตขนาด 2000kn หน้าจอดิจิตอล (KC-200D)

เครื่องกดคอนกรีตแบบ Auto Test 2000kn (ACM-080)

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 1500kN (KC-150) ไทย

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 2000kN (KC-200) ไทย

ตะแกรงทดสอบ Sieve (B-040) - Gilson

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์