ผลิตภัณฑ์ของเรา

Autoclave Expansion Tester (C-070)

Automatic Cement/Mortar Mixer (C-050/A)

Automatic Vicat Apparatus (C-090/A/EN)

Blaine Air-Permeability Apparatus (C-035/ASTM)

Cement Flow Table (C-021)

Cement Moulds (C-011)

Cement Slotted Tube Sampler (Bulk) (C-029)

Cement Tube Sample (Packaged) (C-028)

Cement Vibrating Machine (C-126)

Cement/Mortar Mixer (C-050)

Digital Blaine Air-Permeability Apparatus (C-035/D/ASTM)

Digital Length Comparator (C-018)

Gillmore Apparatus (C-095)

Grout Flow Cone Apparatus (C-024)

Le Chateier Bath (G-040/06)

Le Chatelier Flask (C-022)

Le Chatelier Mould (C-023)

Le Chatelier Soundness Test Set (C-025)

Marsh Funnel (C-015)

Mini-Slump Set (C-020) ALFA

Mototrized Cement Flow Table (C-021/M)

Mud Balance (C-014)

Plunger Penetration Apparatus (C-094)

Slaking Vessel (C-459)

Workable Life and Correction Time Apparatus (C-096)

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ดูผลิตภัณฑ์

CEMENT COMPRESSION & FLEXURAL TESTER (C-001/LCD)

COMPRESSION JIG (C-011/CJ)

FLEXURAL JIG (C-011/FJ)

CEMENT MOULDS (C-011)

JOLTING TABLE (C-125)

Air meter ชุดทดสอบหาค่าปริมาณอากาศในซีเมนต์ (B-320B)

Unit Weight ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต BAK

Vicat Apparatus ชุดทดสอบการหาค่าหดตัวของแท่งซีเมนต์ C-090

Autoclave Test ชุดทดสอบการขยายตัวของซีเมนต์ C-070

Flow Table ชุดทดสอบกำลังอัดของมอตาร์ C-021

CEMENT COMPRESSION & FLEXURAL TESTER ชุดทดสอบกำลังอัดของมอตาร์ (C-001/LCD)

Le Chatelier Flask (ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์) C-022

Blaine Air Permeability ชุดทดสอบความละเอียดของซีเมนต์ ด้วยวิธีของแบลน (C-035/ASTM)

Blaine Air Permeability ชุดทดสอบความละเอียดของซีเมนต์ ด้วยวิธีของแบลน (C-035/ASTM)

ดูผลิตภัณฑ์
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์