ผลิตภัณฑ์ของเรา

Consolidation Test / ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน (T-210)

Sieve Shaker (B-041T) ไทย

Sieve - YF (B-040)

Hydrometer Set (T-251)

เครื่องเขย่า Sieve Shaker (B-041) Alfa

ตะแกรงทดสอบ Civit (B-040) มีใบเซอร์

Atterberg limit ชุดทดสอบหาค่าการไหลของดิน (T-030)

Specific Gravity การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน

Sieve (B-040) - Humboldt

Hydrometer ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G040)

Compaction Test เครื่องทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

การทดสอบการรับน้ำหนักของดินในสนาม CBR Test Set (Hand operated) T-001F/CF

Kunzelstab Penetration Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-300) Alfa

Plate Bearing Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-063D)

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบดิจิตอลในห้องแลป (T-001D)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดิน FULLY AUTOMATIC TRIAXIAL TESTER (T-333/A)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง Direct Shear Digital (T-220)

ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง Direct Shear Digital (T-220)

ดูผลิตภัณฑ์

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density (T-061)

ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน Unconfined Compression Apparatus (T-201)

ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน Unconfined Compression Apparatus (T-201)

ดูผลิตภัณฑ์

Permeability Test ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของน้ำในดิน (T-250FH)

ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง FALLING HEAD PERMEABILITY SET (T-250/CH)

ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง FALLING HEAD PERMEABILITY SET (T-250/CH)

ดูผลิตภัณฑ์

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (T-305) ALFA

Compaction Test ชุดทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

Kunzelstab penetration Test (T-300T) ของไทย

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบมือหมุน (T001)

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (Hand Auger)

ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G-040)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์