ผลิตภัณฑ์ของเรา

Water Bath (G-040)

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ดูผลิตภัณฑ์

Marshall Stability Tester (A-001/M)

Marshall Stability Tester – DIGITAL (A-001/D)

Marshall Stability Tester (A-001/LCD)

Marshall Breaking Head (A-001/BH)

Indirect Splitting Tensile Device (A-001/IT)

Marshall Mould (A-010)

Automatic Marshall Compactor (A-015)

Manual Marshall Compactor (A-016)

SAMPLE EXTRUDER (A-020)

Mot Straight Edge – 3 m (A-047)

Travelling beam – Hi-Low Detector (A-069)

Benkelman Beam Apparatus (A-068)

Bacon Sampler (Thief Method) (A-028)

Centrifuge – Extractor (A-031)

Rolling Thin Film Oven (A-030/RTFO)

Reflux extractor (A-035)

Asphalt Oven With Rotating Shelves (A-030/TFO)

Solvent Recovery Apparatus (A-042)

Bitumen Content Oven – Ignition MEethod (A-030/IGN)

Marshall Mixer (A-050)

Coring Machine – Trailer Mounted (A-065)

CORING MACHINE – PORTABLE (A-066)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์