ผลิตภัณฑ์ของเรา

Sand Absorption Cone and Tamper (AG-200)

AGGREGATE CRUSHING VALUE (AG-210)

Aggregate Impact Value (AG-220)

Aggregate Soundness Test Set (Magnesium Sulphate Method) (AG-042)

Methylene Blue Set (AG-041)

Proportional Caliper Apparatus (AG-037)

Sand Equivalent Shaker (AG-040/SS)

Sand Equivalent Test Set (AG-040)

กล่องเก็บเสียง Los angeless (AG-191 SPC)

ชุดทดสอบหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ / G-043T

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำ และความชื้นที่ผิวของมวลรวม (Specific Gravity)

ดูผลิตภัณฑ์

AG-034 ชุดทดสอบหาดัชนีความยาวของหิน

ชุดทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน / AG-032, AG-034

ชุดทดสอบหาดัชนีความแบน และดัชนีความยาวของหิน / AG-032, AG-034

ดูผลิตภัณฑ์

ลูกเหล็ก (Abrasive charges)

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต (Unit Weight) ฺBAK-ไทย

ดูผลิตภัณฑ์

Unit Weight ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต BAK

Thickness / Flakiness Index Gauge ชุดทดสอบหาดัชนีความแบนและดัชนีความยาวของหิน (AG-032)

Thickness / Flakiness Index Gauge ชุดทดสอบหาดัชนีความแบนและดัชนีความยาวของหิน (AG-032)

ดูผลิตภัณฑ์

Sample splitter ชุดคัดแยกขนาดวัสดุมวลรวมหยาบ G-080

Los Angeles Abrasion ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวมด้วยวิธี (AG-191)

Los Angeles Abrasion ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวมด้วยวิธี (AG-191)

ดูผลิตภัณฑ์

Volumetric Flask ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซับน้ำ และความชื้นผิวของมวบรวม GCVF

Volumetric Flask ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การดูดซับน้ำ และความชื้นผิวของมวบรวม GCVF

ดูผลิตภัณฑ์

TS-100 Specific gravity

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์