ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบมือหมุน (T001)

ชุดทดสอบเพื่อหาค่า CBR แบบมือหมุน (T001)

มาตรฐานการทดสอบ

ASTM D-1883, D-4429, BS-1377, 1924

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องทดสอบหาค่า C.B.R. แบบใช้ภาคสนาม เป็นเครื่องที่ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบ ASTM และระบบ BS สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D-1883, D-4429, BS-1377, 1924

รายละเอียดทางเทคนิค

1.   เครื่องกด Califonia Bearing Ration (C.B.R. Testing Machine)  ตัวเครื่องเป็นแบบมือหมุนมี 2 สปีด เป็นโครงชนิด 2 เสา สามารถเลือกความเร็วโดยการปรับเปลี่ยนเฟืองภายในเครื่องทดสอบได้ 2 มาตรฐาน คือ ASTM มีความเร็ว 1.27 มิลลิเมตร/นาที และ BS มีความเร็ว 1.0 มิลลิเมตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง

2.   มีวงแหวนถ่ายแรง (Proving Ring)  สามารถวัดอ่านค่าแรงสูงสุดได้  25 kN  จำนวน 1 ชุด

3.   เกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด ขนาด 25 มิลลิเมตร ละเอียด 0.01 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

4.   แท่งกด (Piston) มีพื้นที่หน้าตัด 3 ตารางนิ้ว จำนวน 1 ชุด

5.   อุปกรณ์จับยึดเกจวัดค่าการทรุดตัวระหว่างกด (Bracket and Adaptor)


อุปกรณ์ประกอบ

1.   แบบหล่อบดอัดตัวอย่างดิน 6นิ้ว (C.B.R. Mold)   จำนวน 2 ลูก

2.   แบบหล่อบดอัดตัวอย่างดิน 4นิ้ว (C.B.R. Mold)   จำนวน 2 ลูก

3.   ค้อนบดอัด 6นิ้ว (Compaction Hammer)  จำนวน 1 ตัว

4.   ค้อนบดอัด 4นิ้ว (Compaction Hammer)  จำนวน 1 ตัว

5.   แผ่นรอง (Spacer Disc)  จำนวน 2 แผ่น

6.   แผ่นเจาะรูกลม (Surcharge Weight) จำนวน 3 แผ่น

7.   แบบแผ่นรองบาก (Surcharge Weitght)  จำนวน 3 แผ่น

8.   แผ่นทดสอบการบวมตัว (Swell Plate) จำนวน 3 อัน

9.   สามขาวัดการบวมตัว (Tripod) จำนวน 1 ชุด

10. เกจวัดค่าการบวมตัว  จำนวน 1 อัน                              

11. กระดาษกรองจำนวน 1 กล่อง

12. เกรียงผสมดิน (Trowel)  จำนวน 1 อัน

13. เหล็กปาดดิน  จำนวน 2 อัน

14. ถาดผสมตัวอย่าง  จำนวน 6 ใบ

15. ค้อนยาง (Rubber Mallet)  จำนวน 2 อัน

16. ช้อนตักทราย (Sand Scoop) จำนวน 1 อัน

17. กระป๋องอบตัวอย่าง  จำนวน 12 ใบ

18. อุปกรณ์ดันตัวอย่างดินออกจากแบบ จำนวน 1 ชุด


สเปคไทย

Brochure

ชุดทดสอบงานดินที่เกี่ยวข้อง

Atterberg limit ชุดทดสอบหาค่าการไหลของดิน (T-030)

Specific Gravity การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน (GL-02)

Sieve Analysis เครื่องทดสอบหาขนาดคละของดินด้วยตะแกรงร่อน (B-041)

Hydrometer ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G040)

Compaction Test เครื่องทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

Consolidation Test ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน (T-210)

CBR Test Set (Hand operated) T-001F

Kunzelstab Penetration Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-300)

Plate Bearing Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-063D)

Triaxial Test 1Cell ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ 3แกน 1เซล (T-4500)

Direct Shear digital ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง (T-220)

Field Density ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (T-061)

Unconfined Compression Apparatus ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน (T-001D)

Permeability Test ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของน้ำในดิน (T-250FH)

High Pressure ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง (T-250CH)

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (T-035)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา

Marsh Funnel (C-015)

บริการฝึกอบรมการใช้งานกล้องสำรวจกับงานสำรวจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์