Tribrach with adapter

ฐาน RTK / ฐาน ปริซึม


ใช้งานกับ RTK หรือปริซึมได้

Three-jaw Tribrach (with optical plummet) with Adapter for GPS Gnss


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์