เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 2000kN (KC-200) ไทย

ยี่ห้อ TTR รุ่น KC-200

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องทดสอบสามารถหาค่าแรงกดอัดของคอนกรีตตัวอย่างมาตรฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ ตามมาตรฐาน ASTM E-4

รายละเอียดทางเทคนิค (Specifications)

     1. เป็นเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ที่มีแรงอัด 2,000kN หรือ 200ตัน สามารถทดสอบกดอัดก้อนคอนกรีตตัวอย่างมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปทั้งชนิดรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซม.(6นิ้ว) สูง 30ซม. (12นิ้ว) และเป็นชนิดรูปแบบทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.

2. เป็นเครื่องใหม่ยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และเป็นเครื่องที่ผลิตและทดลองได้ตามมาตรฐานโดยให้ผลการทดสอบที่มีค่าความถูกต้องแม่นยำ + - ไม่เกิน 1% ตลอดช่วงการสอบเทียบค่าแรงมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ASTM E4 และมีใบรับรองผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Calibrate) จากสถาบันทางราชการที่เชื่อถือได้

3. ตัวเครื่องประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กประกอบเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง แข็งแรงกับแท่งกดและฐานรองรับประตู เปิด-ปิด เป็นแบบใส เพื่อให้มองเห็นด้วยอย่างขณะทดสอบ ด้านหน้าสามารถเปิด-ปิดเพื่อใส่วัสดุทดสอบได้โดยง่าย

4. ระบบการกดอัดของชุดแท่งกดเป็นระบบไฮดรอลิค ที่มีสายต่อเข้ากับชุดปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคแบบมอเตอร์ไฟฟ้าโดยชุดปั๊มน้ำมันมีรายละเอียด ดังนี้

   4.1  แบบมอเตอร์ไฟฟ้าใช้ไฟ 220โวลท์ 1เฟส 50เฮิทซ์ ชุดปั๊มน้ำมันแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถควบคุมการเลื่อนได้ 2อัตราวความเร็ว โดยความเร็วแรกจะเร็วและเปลี่ยนเป็นช้าโดยอัตโนมัติ เป็นอัตราความเร็วมาตรฐาน เมื่อแป้นกดกระทำกับตัวอย่างและมีวาล์วปรับอัตราการเพิ่มแรง (Ultrafine rate control) เพื่อให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอถูกต้องตามขนาดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานจำนวน 1ชุด

5. ช่วงระยะแกนของแท่งกดสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 50มม. และมีระบบป้องกันการยกตัวของกระบอกไฮดรอลิคเกินพิกัดเครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อแท่งกดยกตัวเกินกำหนด และมีโปรแกรมตั้งค่าเกินพิกัดของแรงกดสูงสุดของเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นจากกรณีกดเกินพิกัดของเครื่อง

6. มีระยะห่างระหว่างแป้นกดบนถึงฐานรอง ไม่น้อยกว่า 340x300มม.

7. ชุดแสดงผล Digital Display ยี่ห้อ TTR : Model 080G

8. รับประกันความเสียหายของเครื่องมืออันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นเวลา 1ปี

9. มีหนังสือคู่มืออธิบายวิธีการใช้เครื่องมือเป็นภาษไทย จำนวน 2ชุด

10. กำหนดส่งของภายใน 60วัน

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นชุดแสดงผลแบบ LCD Digital มี Backlight สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางแจ้งและในที่มีแสงน้อย มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 240x46พิกเซล ประกอบเข้าด้วยกันอยู่ในกล่องที่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงและไม่สนิม

2. ตัวเลขแสดงผลมีขนาดใหญ่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

3. คีย์บอร์ดสำหรับสั่งงานและป้อนข้อมูลจำนวน 24คีย์

4. สามารถแสดงค่าการเคลื่อนที่เป็นค่าแรงต่อนาทีตามที่หน่วยการแสดงผลหลักที่กำลังแสดงผลในระหว่างที่กระทำกับตัวอย่างที่กำลังทดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบโดยสามารถปรับอัตราการเพิ่มหรือลดแรง(Ultrafine rate control) เพื่อการทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

5. มีย่านการวัดสัญญาณ อยู่ในช่วง 10v@100MA มีชุดแปลงสัญญาณ ละเอียดสูงสุด 24 Bit หรือ 16ล้าน Step

6. ในตัวเครื่องมีนาฬิกาภายในสามารถตั้ง วัน เดือน ปี และเวลาได้

7. สามารถตั้งค่าจุดทศนิยมได้ 0 ถึง 4 ตำแหน่ง

8. สามารถปรับขั้นการอ่านละเอียดโดยการเลือกค่าเป็น 1,2,5,10,20 ได้

9. สามารถบันทึกข้อมูลภายในเครื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 9,000 ข้อมูลและสามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วออกได้เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่

10. สามารถตั้งเวลาเพื่อให้บันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลที่บันทึกสามารถบอกวัน เดือน ปี และเวลาที่ทำการบันทึก

11. สามารถตั้งค่าที่อ่านได้มากที่สุดเพื่อจะให้บันทึกข้อมูลได้

12. สามารถดูข้อมูลที่บันทึกผ่านทางจอแสดงผลได้

13. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทาง RS-232 โดยมีอัตราการส่งข้อมูลดังนี้ (Baud rate)1200,2400,4800,9600,19200

14. สามารถพิมพ์รายงานที่บันทึกออกไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง เป็นแบบ DB25 ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ที่เป็น DB25 สามารถใช้โปรแกรมบน windows เพื่อพิมพ์รายงานได้

15. สามารถเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลได้ 4 หน่วยดังนี้ (Kg,KN,Ton,Pound)

16. ตัวเครื่องสามารถตัดการทำงานเกินพิกัดของเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

17. พร้อมด้วยใบรับรองผลการตรวจสอบความเที่ยงตรง(ใบ Calibrate) จากสถาบันทางราชการที่เชื่อถือได้สเปคไทย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์