Benkelman Beam Apparatus (A-068)

เครื่องมือ Benkelman Beam Apparatus

มาตรฐาน

ASTM D4695 • AASHTO T256


รายละเอียดทางเทคนิค

     -  ใช้ในการวัดการโก่งตัวของทางเท้า สามารถยืดหยุ่นได้เมื่อมีการเคลื่่อนไหวของรถบรรทุกเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์