GEB222

แบตเตอรี่ และที่ชาร์จ Leica

GEB-222

 -  Total Station / Leica 

 -  ใช้กับที่ชาร์จ GKL-112

แบตเตอรี่เทียบเท่า  ZBA400


ผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ขนาด 300kn (30ตัน)

Hysword SS500 Eyes of the underwater world

Water Bath (G-040)

เทปไฟเบอร์ 50ม. (FLX50)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์