GMP-III

Mini Prism


มินิ ปริซึม Leica รุ่น GMP-III


    - Diameter : 25.4mm

    - Offset      : 0mm
    - Mini pole : 30cm*4 Dia. 10มม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์