TPS115TP

Mini Prism (มินิปริซึม)

Mini prism TPS115TP 
Diameter : 35mm
Offset : 0mm
Mini pole : 30cm *5 Dia. 9มม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์