NE-5 Diagonal Eyepiece (มือสอง)

ส่องมุมฉาก

สินค้ามือสอง

สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำการส่องไปยังมุมสูงใช้สวมแทน Eyepiece ของกล้อง  ใช้งานร่วมกับกล้อง Total Station Topcon


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์