SDE-260D Dual frequency digital echo sounder

เครื่องวัดความลึกของน้ำ (Echo Sounders)


     -  เป็นเครื่องความถี่คู่

     -  ใช้ระบบปฏิบัติการ WindowsXP

- เป็นทั้ง Echo Sounder และคอมพิวเตอร์ในตัว ใช้พลังงานต่ำ

- โครงทำจากอลูมิเนียมแข็งแรง ขนาดกะทัดรัด พกพาง่าย


SDE-260D Brochure


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์