TL10

Adapter

    • Fixed adapter, available in camel, green, yellow, black and gray
    • Plate vial: 60″
    • Erect image


Specification


ผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา

TY02 ดวงปริซึม (Prism)

เครื่องกดคอนกรีตหน้าจอ Touch screen - Alfa (B001)

High-Capacity Screen Shaker with Hydraulic Clamping (G-043/H)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์