Water Distillation Unit (G-045)


  • ภายในทำจากแสตนเลส
  • รุ่น 4ลิตร กำลังไฟ 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
  • รุ่น 8ลิตร กำลังไฟ 380 V / 50 – 60 Hz

 Brochure

รายละเอียด
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์