ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G-040)

Hydrometer

รายละเอียดทั่วไป

เป็นชุดทดสอบเพื่อหาปริมาณของดินที่มีขนาดเล็กกว่า 75 ไมครอน โดยวิธี Hydrometer ตามมาตรฐาน ASTM D-422 AASHTO T-88

รายละเอียดทางเทคนิค

1.   ไฮโดรมิเตอร์วัดอ่านค่าเป็นกรัมต่อปริมาตรลิตร มีค่าในช่วง -5 ถึง 60 กรัมต่อลิตร จำนวน 2 อัน

2.   ไฮโดรมิเตอร์วัดอ่านค่าในช่วง 0.995 ถึง 1.038 กรัมต่อมิลลิลิตร ระบุตามมาตรฐาน ASTM จำนวน 2 อัน

3.   กระบอกไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer Jar)  มีขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 6 ใบ

4.   อ่างควบคุมอุณหภูมิ ( Hydrometer Jar Bath ) จำนวน  1 ชุด

5.   เครื่องกวนผสมตัวอย่างดิน จำนวน 1 เครื่อง

6.   นาฬิกาจับเวลา จำนวน เรือน

7.   กระบอกฉีกน้ำ (Wash Bottle)  จำนวน 2 ใบ

8.   ถ้วยแก้วตวง (Beaker) จำนวน 2 ใบ

9.   เทอร์โมมิเตอร์ขนาดช่วงการวัดอุณหภูมิ  -20 ถึง 102 องศาเซลเซียส จำนวน  2 อัน

      10. สารละลาย Sodium Hexametaphosphate มีปริมาตรบรรจุ 500 กรัม จำนวน 1 ชุด


สเปคไทยเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์