ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (Hand Auger)

Hand Auger ของไทย


มาตรฐานการทดสอบ

ASTM D420-69, D145-65

 

รายละเอียดทั่วไป

เป็นเครื่องมือเจาะและเก็บตัวอย่างดินแบบใช้มือหมุน  เพื่อเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นของความลึกไม่เกิน 3 เมตร สามารถเปลี่ยนหัวเจาะได้หลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพดินแบบต่างๆ

 

รายละเอียดทางเทคนิค

1.  หัวเจาะดิน (SOIL AUGER HEAD) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 1 อัน

2.  หัวเจาะสำหรับเจาะกรวด ( GRAVEL AUGER HEAD ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  จำนวน 1 อัน

3.  ก้านเจาะ ( EXTENSION ROD ) ยาวท่อนละ 1 เมตรพร้อมข้อต่อ จำนวน 3 ท่อน    

4.  มือหมุนก้านเจาะ 1 อัน

5.  ประแจจับท่อ   จำนวน 1 อัน


สเปคไทย

Brochure


ขนาดหัวเจาะ


ชุดทดสอบงานดินที่เกี่ยวข้อง

Atterberg limit ชุดทดสอบหาค่าการไหลของดิน (T-030)

Specific Gravity การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของดิน (GL-02)

Sieve Analysis เครื่องทดสอบหาขนาดคละของดินด้วยตะแกรงร่อน (B-041)

Hydrometer ชุดทดสอบหาขนาดเม็ดดินละเอียดโดยวิธี Hydrometer (G040)

Compaction Test เครื่องทดสอบการบดอัดดิน (T-050)

Consolidation Test ชุดทดสอบหาค่าการทรุดตัวของดิน (T-210)

CBR Test Set (Hand operated) T-001F

Kunzelstab Penetration Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-300)

Plate Bearing Test ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (T-063D)

Triaxial Test 1Cell ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบ 3แกน 1เซล (T-4500)

Direct Shear digital ชุดทดสอบหาค่าแรงเฉือนของดินแบบเฉือนตรง (T-220)

Field Density ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม (T-061)

Unconfined Compression Apparatus ชุดทดสอบหาค่าความต้านแรงเฉือนของดิน (T-001D)

Permeability Test ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของน้ำในดิน (T-250FH)

High Pressure ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านของดิน ด้วยวิธีใช้แรงดันสูง (T-250CH)

ชุดเจาะสำรวจดินแบบใช้มือหมุน (T-035)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์