Carbon Fiber Pole CLS25

Carbon Fiber Pole


โพลคาร์บอน ใช้งานกับ RTK มีขนาดดังนี้

     1.  โพลยาว 2.5 เมตร

     2.  โพลยาว 2.45 เมตร

      3.  โพลยาว 2.25 เมตร


สเปคไทย


Specification


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์