NE-8 Diagonal eyepiece (Theodolite)

ส่องมุมฉาก

Diagonal Eyepiece

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่กล้องไม่สามารถมองเป้าหมายในมุมสูงได้  จะช่วยให้มองในมุมที่สูงกว่าที่ปกติตัวกล้องจะทำได้ ใช้สวมแทน Eyepiece ของกล้อง  ใช้งานร่วมกับกล้องวัดมุม (Theodolite) 


วิดีโอการใช้งาน

สินค้าใกล้เคียง

Diagonal eyepiece for Total Station NE-7

ผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา

CLS11 (Prism pole)

เครื่องกดคอนกรีตแบบเกจ 3000 กิโลนิวตัน (B001-3000T) ไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์