Reflux extractor (A-035)

Reflux extractor (A-035)

รายละเอียดทางเทคนิค

ใช้ในการกำหนดเปอร์เซ้นต์ของในส่วนผสมของส่วนผลมของแอสฟัลท์


อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (ต้องแยกซื้อ)

     -  กระดาษกรอง


Specificationเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์