Solvent Recovery Apparatus (A-042)

Solvent Recovery Apparatus

รายละเอียดทางเทคนิค

     -  ใช้เพื่อนำตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟกลับมาใช้ใหม่โดยใช้กระบวนการควบแน่น

     -  Single-Chamber

     -  220 – 240 V / 50 – 60 Hz

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์