ผลิตภัณฑ์ของเรา

Glass Beaker

Spatula GL-17

Vacuum pump (GL-02)

Volumetric Flash (GCBJ)

Desiccator (GCD)

Glass Measuring Cylinder (GCM)

Specific Gravity Bottle Pycnometer (GCP)

Test Bottle (GCS)

Mortar and Pestle (GHT)

Scoop (GL-03)

Air Drier (GL-04)

PH Meter (GL-05)

Stop Watch (GL-06)

Steel Ruler (GL-10)

Hotplate (GL-11)

Trowel (GL-12)

Hammer (GL-13)

Rubber Mallet (GL-14)

Spoon (GL-15)

Wire Brush (GL-18)

Hair Brush (GL-19)

Moisture Tin (GL-20)

Mixing Bowl (GL-22)

Wash Bottle (GL-24)

Heat-Resistant Gloves (GL-25)

Pipette (GL-26)

Tape Meter (GL-27)

Hydrometer (GL-28)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์